Chính sách bảo mật

Pham vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể được sử dụng vào các mục đích sau:

– Nhận thông tin đặt hàng, cung cấp hàng hoá, chăm sóc khách hàng, hay thực hiện các giao dịch mà khách hàng yêu cầu;

– Gửi thông tin đến khách hàng;

– Lưu giữ và nâng cao mỗi liên hệ và tương tác với khách hàng.

Chính sách bảo mật thông tin:

– Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm hoặc tương tác với chúng tôi sẽ được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của khách hàng bằng bất cứ lý do nào.

Thời gian lưu trữ thông tin:

– Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong 1 thời gian cần thiết, nhằm phục vụ các yêu cầu của khách hàng đưa ra;

– Chúng tôi yêu cầu khách hàng khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, mail,…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin đó. Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin đúng với mục đích đã thông báo với khách hàng;

– Cam kết bảo mật thông tin khách hàng.

 

 

 

Leave Comments

Scroll
09 77777 005
0977777005