Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 7

Kinh doanh lĩnh vực máy tính laptop Kĩ thuật phần cứng phần mềm iphone ipad

Tuyển Dụng Kinh Doanh Phát Triển Kênh Phân Phối

Tuyển nhân viên phát triển đại lý/ kênh phân phối khu vực: · Bình Dương · Đồng Nai · TP. Hồ Chí Minh · Các tỉnh.

CẦN TUYỂN DỤNG

Cần tuyển 2 vị trí nhằm chia sẻ công việc - Kinh doanh lĩnh vực máy tính laptop , điện thoại iphone, ipad, linh kiện - Kĩ thuật phần cứng phần mềm iphone ipad