Hình ảnh công ty

Aipoo Link trong ngày Doanh Nhân Việt Nam

AipooLink trong ngày Doanh Nhân Việt Nam (13/10/2015)

Aipoo Link đạt Thương Hiệu Xuất Sắc - Chất Lượng 2016

AipooLink được biểu dương Thương Hiệu Xuất Sắc - Chất Lượng 2016

Aipoo Link tại Hội chợ triển lãm Tân Bình

AipooLink tại Hội chợ triển lãm Tân Bình

Aipoo Link tham gia Giải bóng đá truyền thống

AipooLink tham gia Giải bóng đá truyền thống do Hội Doanh Nghiệp Quận Tân Bình tổ chức